Google Partner Badge for Wiggen AS

Google Partner Badge for Wiggen AS

Da er undertegnede og Wiggen AS en sertifisert Google partner, klikk på logo for å gå til partnerside hos Google.

Forløpig gjelder spesialiseringen annonsering på Google, men forventer en advanced search på plass før nyttår.

Jeg håper også Google får plass et nytt sertifiseringssystem for Google Analytics, dagens sertifisering ble faset ut 30. oktober i år.