Logo til Rcontainer AS

Logo til Rcontainer AS

Vi utvikler nye nettsider for Rcontainer AS. I februar-mars kommer første utgave i engelsk språkdrakt på Rcontainer.com
NXT har levert ny grafisk profil for selskapet som vi følger i samarbeid med dem.
Hele prosessen gjøres fra bunn, med en tidkrevende omorganisering og innlegging av opp mot over 1000 avanserte produkter.

Rcontainer AS leverer utstyr til bl.a Industri, Bygg og anlegg og Offshore.

 

Vår oppgave er å:

  • sette oss i kontakt med alle deres underleverandører
  • skaffe materiell (tekst og bilder)
  • forstå produkt og marked
  • tilpasse produktmaler til de ulike produktene
  • å få alt dette inn på sidene
  • oversette til 5 ulike språk

Etter lansering vil vi fortsette med rollen som Webredaktør og ha ansvaret for markedsaktiviteter og rapportering til ledelse og styret.