Confex Logo

Confex Logo

Wiggen AS har tegnet en langsiktig bistandsavtale med Confex Norge, hvor vi sitter ute hos kunden.

Vi skal bistå med å bygge opp en tilpasset rapportering for å identifisere og prioritere lønnsomme markedsaktiviteter.

Ut fra dette skal vi tilpasse og utvikle eksisterende og nye aktiviteter. Kunnskap og rutiner skal utvikles og overføres internt over tid.