Logo til Fagakademiet

Logo til Fagakademiet

Vi skal sette opp å utvikle gode rutiner for webanalyse for Fagakademiet, slik at de får et bedre beslutningsgrunnlag for sine aktiviteter på nett.
I samarbeid med Fagakademiet skal vi utvikle tilpassede rapporter, i henhold til de innvolvertes ulike roller og ansvarsområder.